De organisatie van Hassailt 

Sinds 2002 is Hasselt eens in de vijf jaar, vier dagen lang, de thuisbasis voor ruim 180 oude en unieke schepen. In 1992 werd het evenement voor de eerste keer georganiseerd en met succes. In 2007 werd de derde editie voor het eerst georganiseerd door de stichting Hassailt in samenwerking met de LVBHB. De derde editie in 2012 brak alle records. Maar liefst zeventigduizend bezoekers bezochten de oude Hanzestad. Ook dit jaar belooft het weer een spectaculair evenement te worden. 

 

Het bestuur van Stichting Hassailt bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Kees van der Klocht

Penningmeester: Roel Steenbergen

Algemeen bestuurslid: Bert Smit

Algemeen bestuurslid: Peter van IJperen

Algemeen bestuurslid: Gert van der Sloot

 

Sponsorcoordinator: Auke Brattinga

Fondsenwerving: Jan Haverkate

 

Huisreglement Hassailt
 

1)     Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement.

 

2)     Een ieder is verplicht aanwijzingen van het personeel op te volgen.

 

3)     Het is verboden om wapens, op wapen lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich te voeren. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, wordt de toegang definitief geweigerd.  Indien een voorwerp wordt aangetroffen dat voorkomt in de Wet Wapens en Munitie, zal direct melding worden gedaan bij de politie.

 

4)     Het is verboden om op het evenemententerrein drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, aanwezig te hebben, te verhandelen of te bewerken. Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang worden geweigerd. Tevens zal er melding worden gedaan bij de politie.

 

5)     Toegang tot het evenemententerrein wordt geweigerd indien:

·       Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt;

·       Men op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij  ongeregeldheden zowel binnen als buiten het evenemententerrein;

·       Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers.

 

6)     Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enige vorm van geweld of bedreiging met geweld, zal aangifte worden gedaan bij de politie en in ieder geval van het terrein worden verwijderd.

 

7)     Indien een bezoeker zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en huisreglement zal hij worden verwijderd.

 

8)     De organisatie, de eigenaren van de locatie dan wel personen die op deze locatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

 

9)     U kunt om legitimatie worden gevraagd. Het is volgens de wet verplicht een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.

 

10)  Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie.

 

 

 


Veerpont_uit_de_vaart.jpg

Veerpont uit de vaart.

Tijdens Hassailt zou er vanaf het industrieterrein een veerpont varen om de bezoekers welke parkeren...

Lees verder

FOTOALBUM | HASSAILT IN BEELD  

CONTACT HASSAILT