Beleidsplan Stichting Hassailt te Hasselt voor de periode 2017 t/m 2027

Het beleid van Stichting Hassailt is gericht op het organiseren eens per vijf jaar van het nautische evenement Hassailt in Hasselt (Overijssel). Daarbij wordt als format aangehouden het beproefde programma, zoals dat ook voor Hassailt 2017 gebruikt is. Het streven is om in 2022 en 2027 weer een Hassailt te organiseren.

Beloningsbeleid
Alle werkzaamheden voor de evenementen van Stichting Hassailt worden gedaan door onbezoldigde vrijwilligers. Ook de bestuursleden van Stichting Hassailt zijn onbezoldigd. Er worden alleen onkostenvergoedingen betaald aan vrijwilligers voor daadwerkelijk gemaakte kosten, maar eerst na goedkeuring door de penningmeester en de voorzitter gezamenlijk.

 

Kees van der Klocht

Voorzitter van Stichting Hassailt

Hasselt, juni 2023

 

RSIN 816116878

KVK 05079229

 


Hassailt 2023 afgesloten met vrijwilligersavond

Het bestuur kan terugkijken op een zeer geslaagde editie van Hassailt afgelopen zomer.Dit was nooit ...

Lees verder

FOTOALBUM | HASSAILT IN BEELD  

CONTACT HASSAILT