De LVBHB 

De Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (of LVBHB) is een gezellige club mensen die zich inzet om oude bedrijfsvaartuigen te bewaren. Het gaat om schepen, die meer dan 50 jaar geleden Hollands Glorie op de Nederlandse, Duitse en Belgische rivieren en kanalen hebben hoog gehouden.

Dat zijn niet alleen vrachtschepen, maar ook vissersschepen, veerponten, parlevinkers, werkbootjes – we hebben zelfs een lid met een oude brugponton. Kortom: schepen van allerlei soort, zeilend, gesleept of met een motor, die de economie van Nederland draaiende hielden.

Vrijwel alle schepen zijn in handen van particulieren, die hun schip vaak letterlijk van de sloop hebben gered. De schepen worden zonder (of met maar een heel klein beetje) subsidie, met veel liefde en kennis in de vaart gehouden.

Omdat de volle naam van de LVBHB wel erg lang is presenteren we ons vaak als Het Historisch Bedrijfsvaartuig.

De vrijwilligers van de LVBHB zetten zich in om de schepen te bewaren, maar ook om de kennis over die schepen en de kennis over de oude ambachten die daarbij horen te bewaren. Voorbeelden zijn: het klinken van scheepsrompen, het naaien van zeilen zoals dat vroeger ging, smeden, en natuurlijk ook het zeilen en schipperen met oude vaartuigen en het onderhoud van oude motoren.

“Nieuwkomers” in het wereldje worden enthousiast ontvangen en met raad en daad terzijde gestaan, met restauratie-advies en vaaradvies – àls ze er zelf behoefte aan hebben.De leden van de LVBHB vinden het belangrijk dat historische schepen, onderdeel van het mobiele erfgoed van Nederland, in het Nederlandse landschap zichtbaar blijven. Daarom verdedigt de vereniging de belangen van haar leden bij de verschillende overheden en instellingen. Zo kunnen onze leden met oude schepen blijven varen, er op wonen en mee recreëren, want alleen door gebruik blijft dit Nederlands erfgoed behouden voor ons nageslacht.

Die belangenbehartiging doen we op plaatselijk niveau, bij gemeenten en waterschappen, maar ook nationaal, bij Rijkswaterstaat en ministeries, en zelfs internationaal, via ons lidmaatschap van European Maritime Heritage. We doen dat op verschillende niveau’s, van een handige kaart met ligplaatsen onderweg voor “ons soort schepen”, tot en met lobbyen in Den Haag en Brussel bij de invoering van nieuwe scheepvaartwetgeving.

De leden van de vereniging organiseren landelijke en regionale bijeenkomsten waar zij hun schepen en oude ambachten tonen en waar zij graag hun passie aan de toeschouwers overbrengen. Dat enthousiasme laten zij ook zien op de website en in publicaties zoals de Bokkepoot, het kwartaaltijdschrift dat alle leden gratis ontvangen. De vereniging kent geen beroepskrachten, alle werk wordt verzet door de leden/vrijwilligers. Ook ontvangt de vereniging geen enkele overheidssubsidie.

Belangenbehartiging, restauratie- en vaaradvies en niet in het minst gezelligheid, dat zijn de drie pijlers waar de LVBHB op steunt. Dat leidt tot een vereniging met zo’n 1600 leden, waarvan er circa 1350 een schip hebben. De LVBHB is met nadruk een vereniging van mensen, niet van schepen. Mensen die één ding gemeen hebben: liefde voor het historisch bedrijfsvaartuig.

Bron: https://www.lvbhb.nl

 

Logo LVBHB

 


Hassailt 2023 afgesloten met vrijwilligersavond

Het bestuur kan terugkijken op een zeer geslaagde editie van Hassailt afgelopen zomer.Dit was nooit ...

Lees verder

FOTOALBUM | HASSAILT IN BEELD  

CONTACT HASSAILT